لیست دوره‌ها

مرگ
 • مرگ

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

تربیت نسل
 • تربیت نسل

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

شناخت نفس
 • شناخت نفس

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

نظر به درون
 • نظر به درون

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

اسرارنماز
 • اسرارنماز

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

شرح زیارت اربعین
 • شرح زیارت اربعین

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

پیمان الست
 • پیمان الست

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

اربعین کلیمی
 • اربعین کلیمی

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

نهج البلاغه
 • نهج البلاغه

 • قیمت : 35,000

 • نام استاد : خانم شریعتی

شیطان شناسی
 • شیطان شناسی

 • قیمت : 80,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

عبودیت و عوالم وجودی
 • عبودیت و عوالم وجودی

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

تفسیر آیه نور
 • تفسیر آیه نور

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : سرکار خانم لطفی آذر

توحید ولایی
 • توحید ولایی

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

طهارت خیال
 • طهارت خیال

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

نقش سمع و بصر در صعود نفس
 • نقش سمع و بصر در صعود نفس

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

رؤیت حق
 • رؤیت حق

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

استعاذه
 • استعاذه

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

انسان شناسی در قرآن
 • انسان شناسی در قرآن

 • قیمت : 75,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

تفسیر سوره شمس
 • تفسیر سوره شمس

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

مقام حضرت زهرا(س)
 • مقام حضرت زهرا(س)

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

مقام نوری حضرت زهرا(س)
 • مقام نوری حضرت زهرا(س)

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

ادب توحید
 • ادب توحید

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

قرب حق
 • قرب حق

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

قیامت کبری
 • قیامت کبری

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

ماهیت مرگ
 • ماهیت مرگ

 • قیمت : 45,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

ولایت اتمام نعمت
 • ولایت اتمام نعمت

 • قیمت : 50,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

تبعیت احسن
 • تبعیت احسن

 • قیمت : 45,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

شرح نهج البلاغه
 • شرح نهج البلاغه

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم شریعتی