موسسه همگامان با مسير ولايت

 
مؤسسه همگامان با مسير ولايت
مجمع بانوان مسلمانی است که با اتکا بر قرآن، سیرۀ اهل‌بیت علیهم‌السلام، جهانبینی توحیدی و به‌کارگیری علوم روز دنیا تلاش می‌کند تا گام موثری درراستای تعالی سبک زندگی انسانی بردارد.
 
این مؤسسه رسالت خویش را در قالب واحدهای زیر اجرا می‌کند:
 
واحد پژوهش:
تحقیق و پژوهش در زمینۀ مباحث خداشناسی، معرفت نفس، کاربرد آن‌ها در زندگی و تولید محتوای فرهنگی و تربیتی در این راستا 
واحد آموزش:
ارائۀ کارگاه‌های مختلف در راستای بهبود سبک زندگی.
واحد تأليفات:
تألیف سلسله کتب معرفتی براساس خروجی پژوهش‌ها و سخنرانی اساتید حوزه قرآن و معارف اسلامی

 

//